Sailhorseshop missie

We houden van blije Sailhorse zeilers en mooie Sailhorses!

Sailhorseshop biedt continuïteit van de productie en levering van nieuwe Sailhorses, van Sailhorse onderdelen en van toebehoren, zowel voor de recreant als voor de wedstrijdzeiler.

Sailhorseshop beantwoordt al uw Sailhorse gerelateerde vragen. Denk daarbij aan alle elementen van de boot, de zeilen, tuigage, reparatie en gebruik. Stuur een mail naar info@sailhorseshop.nl of bel +31(6) 22567538.

Beter een vraag teveel gesteld, daar komen we samen altijd uit.

Sailhorseshop Mission

Wir lieben glückliche Sailhorse Segler und schöne Sailhorses!

Sailhorseshop bietet Kontinuität in der Produktion und Lieferung von neuen Sailhorses, Sailhorseteilen und Zubehör, sowohl für den Urlauber als auch für den Wettkampfsegler.

Sailhorseshop beantwortet alle Ihre Fragen zu Sailhorse. Denken Sie an alle Elemente des Bootes, die Segel, die Takelage, die Reparatur und die Verwendung. Senden Sie eine E-Mail an info@sailhorseshop.nl oder rufen Sie 22567538 +31(6) an.

Es ist besser, eine Frage zu viel zu stellen, wir finden gemeinsam immer eine Lösung.

Sailhorseshop mission

We love happy Sailhorse sailors and beautiful Sailhorses!

Sailhorseshop offers continuity of production and delivery of new Sailhorses, sailhorse parts and accessories, both for the holiday maker and for the competition sailor.

Sailhorseshop answers all your Sailhorse related questions. Think of all the elements of the boat, the sails, rigging, repair and use. Send an email to info@sailhorseshop.nl or call +31(6) 22567538.

Better to ask one question too many, we will find the right answers together.

Customizen

De Sailhorse klasse staat bekend als de 'bonte' klasse, omdat de Sailhorse sinds jaar en dag in meerdere kleuren wordt gebouwd en de laatste 25 jaar zelfs op RAL kleurwens van de klant. Customizen is niet anders dan maak met uw Sailhorse uw dromen waar. Zo kunt u de romp in drie kleuren (dek-, binnen- en romp schaal) laten bouwen en er in uw design een meegekleurde mast en giek bij bestellen. Zelfs de kiel kant kant en klaar in uw kleurwens worden geleverd.

Customizen heeft ook te maken met de inrichting van de boot. De Sailhorse klassenvoorschriften geven de zeiler vaak ruimte om de inrichting en de gebruikte materialen naar eigen comfort te optimaliseren. In de tab 'systemen' ziet u bestaande oplossingen op begrijpelijke wijze uitgelegd. Ze zouden u op een idee kunnen brengen...

Nach Kundenwunsch

Die Sailhorse-Klasse ist als "bunte" Klasse bekannt, weil Sailhorse seit Jahren in mehreren Farben gebaut wird und in den letzten 25 Jahren sogar auf RAL-Farbwünsche des Kunden. Customizing ist nichts anderes, als Ihre Träume mit Ihrem Sailhorse wahr werden zu lassen. Zum Beispiel können Sie den Rumpf in drei Farben (Deck, Innen- und Rumpfschale) bauen lassen und einen farbigen Mast und Baum in Ihrem Design bestellen. Sogar die Kiel wird fertig in Ihrem Farbbedarf geliefert.

Das Customizing hat auch mit dem Design des Bootes zu tun. Das Reglement der Sailhorse-Klasse gibt dem Segler oft Raum, das Design und die verwendeten Materialien zu seinem eigenen Komfort zu optimieren. Im Reiter 'Systeme' sehen Sie bestehende Lösungen verständlich erklärt. Sie könnten Ihnen eine Idee geben ...

Customizing

The Sailhorse class is known as the 'variegated' class, because the Sailhorse has always been built in multiple colors and the last 25 years even on RAL color wishes of the customer. Customizing is no different than making your dreams come true with your Sailhorse. For example, you can have the hull built in three colors (deck-, inner- and hull shell) and order a colored mast and boom in your design. Even the keel ready-made in your color requirement is delivered.

Customizing also has to do with the design of the boat. The Sailhorse class regulations often give the sailor space to optimize the design and the materials used to his own comfort. In the tab 'systems' you can see existing solutions explained in an understandable way. They could give you an idea...