Over

Sailhorseshop is de basis voor de aankoop van Sailhorse en alle materialen en systemen die het gebruik van de Sailhorse veraangenamen. Sailhorseshop is een serviceactiviteit voor Sailhorse zeilers en (toekomstige) eigenaren. Van specifieke onderdelen tot zeilklaar gemonteerde Sailhorses (zie tab 'typen'), dat kan allemaal via Sailhorseshop worden geregeld. Sailhorseshop kan voor specifieke onderdelen ook dienen als basis voor de Sailhorse Glider, de Impala en de Allegro. Allegro is de naam van 50 in Engeland gebouwde Sailhorses. Veel basis informatie kunt u vinden op de websites van de klassenorganisaties www.sailhorse.nl en www.sailhorse.de . Leden van deze verenigingen genieten 5% korting op alle prijzen. Sailhorseshop is een initiatief van Henk’s Assist en Trading.

Sailhorseshop ist die Basis für den Kauf von Sailhorse und allen Materialien und Systemen, die die Nutzung des Sailhorse angenehmer machen. Sailhorseshop ist eine Serviceaktivität für Sailhorse-Segler und (zukünftige) Eigentümer. Von bestimmten Teilen bis hin zu segelfertig montierten Sailhorses (siehe Reiter 'Typen'), die alle über Sailhorseshop arrangiert werden können. Sailhorseshop kann auch als Basis für den Allegro für bestimmte Teile dienen. Allegro ist der Name von 50 in England gebauten Sailhorses. Viele grundlegende Informationen finden Sie auf den Websites der Klassenorganisationen www.sailhorse.nl und www.sailhorse.de. Mitglieder dieser Verbände erhalten 5% Rabatt auf alle Preise. Sailhorseshop ist eine Initiative von Henk's Assist and Trading.

Sailhorseshop is the basis for the purchase of Sailhorse and all materials and systems that make the use of the Sailhorse more pleasant. Sailhorseshop is a service activity for Sailhorse sailors and (future) owners. From specific parts to ready-to-sail assembled Sailhorses (see tab 'types'), that can all be arranged via Sailhorseshop. Sailhorseshop can also serve as a basis for the Allegro for specific parts. Allegro is the name of 50 English-built Sailhorses. A lot of basic information can be found on the websites of the class organizations www.sailhorse.nl and www.sailhorse.de. Members of these associations enjoy a 5% discount on all prices. Sailhorseshop is an initiative of Henk's Assist and Trading.